Η ζωή στη Swissport

Η Swissport προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας για καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και εποχιακές ευκαιρίες εργοδότησης με δυνατότητες ανέλιξης. Η δουλειά στη Swissport έχει πολλές διαφορετικές όψεις και ένα είναι σίγουρο: δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή πλήξης. Η Swissport διαθέτει διάφορες θέσεις εργασίας και προσφέρει πολλές ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης. Εάν σας αρέσει να δουλεύετε με ανθρώπους σε ένα διεθνές και δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του αεροδρομίου – ενταχθείτε στην ομάδα της Swissport!

Η Swissport έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο – μόνο με τους ανθρώπους μας θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και το όραμά μας. Συνεπώς, εστιάζουμε στις αρχές της βιωσιμότητας και της συμμόρφωσης, στηριζόμενοι στις Θεμελιώδεις Αξίες μας:

  • Άνθρωπος
  • Επαγγελματισμός
  • Συνεργασία

Η Swissport διατηρεί και προωθεί για όλο το προσωπικό της μια εταιρική κουλτούρα και συμπεριφορά όπου η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα και ο σεβασμός στο νόμο αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την μακροχρόνια επιτυχία των εταιρικών μας στόχων.

Βίντεο για τη Swissport