Γιατί Swissport

Οι άνθρωποι σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα της Swissport και η αφοσίωσή τους αποτελεί θεμέλιο της επιτυχίας της.

Επομένως, η Swissport στοχεύει στη δημιουργία μιας ανοικτής και σταθερής εργασιακής σχέσης που χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και σεβασμό στον κάθε άνθρωπο στον εργασιακό χώρο. Η Swissport αισθάνεται ιδιαίτερα υπεύθυνη απέναντι σε όλους τους υπαλλήλους της, κάτι το οποίο αντανακλάται στις αξίες, τις δεσμεύσεις, τη συμπεριφορά, τις διαδικασίες και τα πρότυπά μας.

Η Swissport επιδιώκει να γίνει και να παραμείνει «Εργοδότης Επιλογής» που επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αμεροληψία και την ισότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη της αποστολής της.

«Από την προσγείωση έως την απογείωση: νοιαζόμαστε!»

Υπηρεσίες διακίνησης φορτίου (Cargo)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών (Passenger Service)

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης αεροσκαφών (Ramp)