Εργατοκαθαριστές/Καθαρίστριες

Ημερομηνία: 12 Μαΐ 2023

Τόπος: Paphos, CY

Εταιρεία: Swissport International AG

ΕΠΟΧΙΑΚΗ - ΜΕΡΙΚΗ/ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 • Φορτώνει και εκφορτώνει σε/από τα αεροσκάφη αποσκευές, φορτία κάθε είδους και ταχυδρομείο σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομαδάρχη και του Επιμελητή Πτήσης

 • Φορτοεκφορτώνει και ταξινομεί τις αποσκευές στους ενδεδειγμένους χώρους μέσα στο αμπάρι του αεροσκάφους ασφαλίζοντας τες με βάση τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας

 • Χειρίζεται τα μηχανήματα εξυπηρέτησης των αεροσκαφών μέσα στους ενδεδειγμένους χώρους οδήγησης και στάθμευσης

 • Κάνει τη διαλογή των αποσκευών που βρίσκονται στους ιμάντες και τις ταξινομεί στα ενδεδειγμένα μηχανοκίνητα ανά πτήση

 • Καθαρίζει το εσωτερικό των αεροσκαφών με βάση τις προδιαγραφές και τα συμφωνηθέντα ανά αερογραμμή

 • Ανεφοδιάζει τα αεροσκάφη με πόσιμο νερό

 • Εκκενώνει και καθαρίζει τα σημεία συλλογής σκυβάλων του αεροσκάφους και τα μεταφέρει στο όχημα της εταιρείας

 • Υπεύθυνος/η για τη γενική φροντίδα και ανεφοδιασμό του απαραίτητου εξοπλισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην πίστα για τον καθαρισμό αεροσκαφών

 • Τηρεί τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας της Swissport και τους κανονισμούς Ασφαλείας

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

 • Καθαρίζει το εσωτερικό της καμπίνας του αεροσκάφους (καμπίνα επιβατών, πιλοτήριο, αποχωρητήρια)

 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα καθαρισμού, βάσει οδηγιών (π.χ. εξωτερικός καθαρισμός του αεροσκάφους, καθαρισμός γραφείων, δημόσιους χώρους, κλπ)

 • Οδηγεί και προβαίνει σε γενικό έλεγχο και καθαρισμό των οχημάτων που χρησιμοποιεί

 • Τηρεί τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας της Swissport και τους κανονισμούς Ασφαλείας

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας