Φόρτωση...
Κοινοποίηση αυτής της θέσης εργασίας

Εργατοκαθαριστές/Καθαρίστριες

Ημερομηνία: 19 Ιουν 2021

Τόπος: Larnaca, CY

Εταιρεία: Swissport International AG

ΕΠΟΧΙΑΚΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

 • Φορτώνει και εκφορτώνει σε/από τα αεροσκάφη αποσκευές, φορτία κάθε είδους και ταχυδρομείο σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομαδάρχη και του Επιμελητή Πτήσης
 • Φορτοεκφορτώνει και ταξινομεί τις αποσκευές στους ενδεδειγμένους χώρους μέσα στο αμπάρι του αεροσκάφους ασφαλίζοντας τες με βάση τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας
 • Χειρίζεται τα μηχανήματα εξυπηρέτησης των αεροσκαφών μέσα στους ενδεδειγμένους χώρους οδήγησης και στάθμευσης
 • Κάνει τη διαλογή των αποσκευών που βρίσκονται στους ιμάντες και τις ταξινομεί στα ενδεδειγμένα μηχανοκίνητα ανά πτήση
 • Καθαρίζει το εσωτερικό των αεροσκαφών με βάση τις προδιαγραφές και τα συμφωνηθέντα ανά αερογραμμή
 • Ανεφοδιάζει τα αεροσκάφη με πόσιμο νερό
 • Εκκενώνει και καθαρίζει τα σημεία συλλογής σκυβάλων του αεροσκάφους και τα μεταφέρει στο όχημα της εταιρείας
 • Υπεύθυνος/η για τη γενική φροντίδα και ανεφοδιασμό του απαραίτητου εξοπλισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην πίστα για τον καθαρισμό αεροσκαφών
 • Τηρεί τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας της Swissport και τους κανονισμούς Ασφαλείας

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

 • Καθαρίζει το εσωτερικό της καμπίνας του αεροσκάφους (καμπίνα επιβατών, πιλοτήριο, αποχωρητήρια)
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα καθαρισμού, βάσει οδηγιών (π.χ. εξωτερικός καθαρισμός του αεροσκάφους, καθαρισμός γραφείων, δημόσιους χώρους, κλπ)
 • Οδηγεί και προβαίνει σε γενικό έλεγχο και καθαρισμό των οχημάτων που χρησιμοποιεί
 • Τηρεί τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας της Swissport και τους κανονισμούς Ασφαλείας

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας